EPTDA - European Power Transmission 

Distributors Association

 

Korkein Euroopan teollisuuden jakelukanavien kaupallisia, ympäristö-, sosiaali- ja eettisiä standardeja asettava taho.

 

 

 

Uutisia